Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kone-Viitasalo Oy, y-tunnus 3256850-6 (myöhemmin Rekisterinpitäjä)

Yhteystiedot:
Voudinkatu 33
21200 Raisio

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kone-Viitasalo Oy
Jari Viitasalo
Voudinkatu 33
21200 Raisio
 

2. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, laskutukseen, takuuasioihin, rekisteröintiin, rahoitushakemuksiin, vakuutuksiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot

Tilaustiedot

 • Ostetut ja tilatut palvelut
 • Tilauksen ajankohta ja kesto
 • Palvelun toimitusosoite
 • Maksutapatiedot
  • Mikäli asiakas tilaa toistuvan palvelun ja maksaa tilauksen maksukortilla, tallennetaan maksuvälinetiedot automaattisesti tehtäviä veloituksia varten. Rekisterinpitäjä käyttää luottokorttitietojen hallinnassa Stripen? palvelua. Maksukorttitietoja ei koskaan tallenneta täydellisenä Rekisterinpitäjän rekisteriin. Tietojen tallennuksesta huolehtii yhteistyökumppani. Rekisterinpitäjä saa käyttöönsä kortin yksilöivän tunnisteen, jota vasten Rekisterinpitäjä voi tehdä maksukortilta veloituksia asiakkaan lukuun. Onko näin?

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Kone-Viitasalo Oy, Jari Viitasalo, Voudinkatu 33, 21200 Raisio. Rekisterinpitäjä ei vastaa
puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin aiheesta. Rekisterinpitäjä on pyynnöstä yksi (1) kuukausi aikaa toimittaa Asiakkaalle kooste tiedoista.  

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana ja verkkolomakkeen kautta, palveluiden käyttöön, viestintään sekä ja asiointiin liittyvistä tapahtumista sekä
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan rekisterin ulkopuolelle rahoitus, vakuutus-, takuu- , rahti- ja rekisteröintiasioihin liittyen sekä kirjanpitoon. Takuutiedot luovutetaan maahantuojalle ja laitevalmistajalle.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Rekisterinpitäjän ulkopuolelle. 

Evästeiden käyttäminen:

Evästeet ovat selaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja, joita sivustomme sekä verkkokauppamme käyttää sisällön personointiin, analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Kaikki evästeiden kautta hyödynnettävä tieto on anonymisoitua.

Evästeiden avulla meidän on mahdollista saada tietoa verkkokauppaan palaavista asiakkaista, tunnistaa vierailijoita ja luoda yhdistelmätietoja kävijöistä.

Meidän käyttämissä järjestelmissä, joita ylläpitää kolmannes osapuoli, käytetään myös evästeitä. Näissä järjestelmissä evästeitä käytetään mm. kävijämäärien mittaukseen, kävijöiden katsomien tuotteiden tunnistamiseen sekä uudelleenmarkkinointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on teknisesti suojattu palomuurilla. Palvelimia säilytetään valvotussa tilassa, jonne pääsy vain valituilla henkilöillä.  Asiakastietoja tulostetaan paperille, sikäli kun ne vaativat allekirjoituksia tai siirtämistä kirjanpitoon tulosteena. Kirjanpidon tulosteet säilytetään sähköisessä järjestelmässä mihin vain nimetyillä henkilöillä on käyttöoikeudet. Kaikki rekisterien tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

8. Käsittelyn kesto

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekistereissään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi.

Laske hinta

Palvelun kuukausihinta määräytyy yhden yhtenäisen nurmialueen koon mukaan. Palvelun hinnasta voit vähentää kotitalousvähennyksen verotuksen yhteydessä jokaisena sopimuskautena.

Tee tilaus

Ensimmäinen veloitus tapahtuu tilauksen yhteydessä, mutta sopimuskausi alkaa vasta asennuspäivänä. Jos palvelu ei sovellu pihallenne, maksu palautetaan samalle kortille.

Sovitaan asennus

Kun olet tehnyt tilauksen, saat vahvistuksen tilauksesta sähköpostiisi. Soitamme sinulle viikon sisällä, jotta voimme sopia sinulle sopivan asennuspäivän.

Anna meidän leikata nurmikkosi